โรงแรมยอดนิยมเกาหลี (กรุงโซล)

ราคาที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยน -จองล่วงหน้านานยิ่งถูก

เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินไปเกาหลี ถูกที่สุด!

ทำความรู้จักเกาหลี

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea, 대한민국) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า เกาหลีใต้ (South Korea) และคนไทยเรียกกันชินปากว่า “เกาหลี” เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้

ในภาษาเกาหลีอ่านชื่อประเทศว่า แทฮันมินกุก (대한민국) โดยเรียกสั้น ๆ ว่า ฮันกุก (한국) ที่หมายถึงคน “ชาวฮั่น” หรือ  “คนเกาหลี” และบางครั้งจะใช้ชื่อว่า “นัมฮัน” (남한) ที่หมายถึง “ชาวฮั่นทางใต้” ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า “นัมโชซ็อน” (남조선) ที่หมายถึง “โชซ็อนใต้”

ประเทศเกาหลีที่เรารู้จัก สถาปนาขึ้นเป็นชาติมาช้านาน นับย้อนขึ้นไปได้ตั้งแต่ 2,333 ปีก่อนคริสตกาล  โดยอาณาจักรแรกที่ก่อตั้งขึ้นคือ “อาณาจักรโชซอนโบราณ” หรือ “โกโชซอน” (Gojoseon) มีกษัตริย์องค์แรก ชื่อว่า “กษัตริย์ดันกุน วังกยอม” (Dan-gun Wanggeom) จากนั้นก็ใช้ระบอบกษัตริย์ปกครองเรื่อยมา และมีการผลัดเปลี่ยนมาหลายอาณาจักร หลายราชวงศ์ แยกย่อยๆ ได้ เป็น ยุคของสามอาณาจักร ที่ประกอบไปด้วย ราชวงศ์โกกูเรียว (Goguryeo Dynasty), ราชวงศ์แพคเจ (Baekje Dynasty) และ ราชวงศ์ชิลลา (Silla Dynasty) โดยมียุคราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) เป็นราชวงศ์สุดท้ายและถือเป็นราชวงศ์ที่เฟื่องฟูที่สุดในเกาหลีอีกด้วย

ช่วงยุคราชวงศ์โชซอนเฟื่องฟู มีการปฏิรูปการเมือง มีการประดิษฐ์อักษร “ฮันกึล” ขึ้นใช้เป็นครั้งแรก (ค.ศ. 1443) โดยพระเจ้าเซจงมหาราช (King Sejong the Great) อีกทั้งยังเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงมาเป็น “ฮันยาง” (Hanyang) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “กรุงโซล” (Seoul) ในปี ค.ศ. 1394

การปกครองด้วยระบอกกษัตริย์ในเกาหลีสิ้นสุดลงในรัชสมัยของ พระเจ้าซุนจง (King Sunjeong) กษัตริย์องศ์สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ในปี ค.ศ. 1919 ด้วยการรุกรานจากกองทัพญี่ปุ่นที่ยึดเอาเกาหลีใต้เป็นอาณานิคมอยู่ยาวนานถึง 35 ปี จนกระทั้งสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามและยอมถอนกำลังออกจากเกาหลี

หลังจากนั้นเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศโดยลักษณะการปกครองสองแบบที่แตกต่างกัน คือ “เกาหลีเหนือ” ที่อยู่ส่วนบนใช้ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ และ “เกาหลี” ที่อยู่ส่วนล่าง ใช้ระบบการปกครองแบบเสรี และมีการจัดตั้งรัฐบาลอิสระในปี ค.ศ. 1948

ต่อมาในปี ค.ศ. 1950 ได้เกิดสงครามเกาหลีขึ้น โดยเกาหลีเหนือส่งกองกำลังเข้ารุกรานเกาหลีใต้ สงครามเกาหลียืดเยื้อยาวนานกว่า 3 ปี และมีประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพโซเวียด ส่งกองกำลังเข้าร่วมในสงคราม ประเทศไทยเราก็ได้ส่งเสบียงเข้าไปช่วยในสงครามเกาหลีในครั้งนี้ด้วย อันทำให้นักท่องเที่ยวไทยทุกวันนี้ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้

เมื่อสงครามสิ้นสุด ประเทศเกาหลีใต้ ก็ฟื้นฟูประเทศและพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน จนกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจสำคัญประเทศหนึ่งในเอเชีย

หาตั๋วเครื่องบินราคาถููก ที่นี่

ชอบกด Like ใช่กด Share ^-^